1. Sąvokos
  1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB VALmarket internetinės parduotuvės https://www.valmarket.lt (toliau – „Pardavėjas“) ir kliento (toliau – „Pirkėjo“) dalis, supažindinančios Pirkėją su Internetinės parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje.
  2. Privatumo Politika – reglamentuoja UAB VALmarket internetinės parduotuvės ir Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  3. Pirkėjas – asmuo, apsipirkęs  internetinėje parduotuvėje www.valmarket.lt (toliau – „Internetinė parduotuvė“) ir atitinkantis šių taisyklių 2.3 punkto nuostatas.
  4. Pardavėjas –  juridinis asmuo UAB VALmarket, įregistruotas Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”. Juridinio asmens kodas 136006675, adresas Kalniečių g. 219-222, Kaunas. PVM mokėtojo kodas LT360066716.
  5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  6. Internetinė parduotuvė – www.valmarket.lt interneto adresu pasiekiama elektroninė parduotuvė, valdoma Pardavėjo.
  7. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje www.valmarket.lt, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi varnele „Sutinku su Apsipirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika“) su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia pirkimo mygtuką.

2. Bendrosios nuostatos

  1. Pirkimo-pardavimo sutartis įpareigoja Pardavėją parduoti prekę Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje anonsuojama kaina ir ją pristatyti, o Pirkėją – atsiskaityti už prekę ir jos pristatymą pagal Taisyklėse numatytas sąlygas.
  2. Internetinėje parduotuvėje prekes įsigyti gali tik asmenys, sutikę su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika. Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka varnele pažymėdamas teiginį „Sutinku su Apsipirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika“. Taip patvirtintos Taisyklės tampa Šalių santykius apibrėžiančiu teisiniu dokumentu. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl Pirkėjas prieš pirkdamas pakartotinai turi iš naujo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo Internetinėje parduotuvėje momento.
  3. Internetinėje parduotuvėje apsipirkti teisę turi:
   1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. pilnametystės sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
   2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų sutikimą.
   3. Juridiniai asmenys.
   4. Visų aukščiau įvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Patvirtindamas Taisyklės, Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę apsipirkti Internetinėje parduotuvėje.

  1. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes Internetinėje parduotuvėje privalo susipažinti su Pardavėjo nustatyta ir skelbiama Privatumo politika. Pirkėjas išreiškia savo sutikimą / nesutikimą tvarkyti asmens duomenis Privatumo politikoje numatytais būdais pažymėdamas / nepažymėdamas varnele teiginė „Sutinku su Apsipirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika“. Pirkėjas negali apsipirkti internetinėje parduotuvėje nesutikęs su Privatumo politika.

3. Prekių užsakymas, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  1. Prekes Internetinėje parduotuvėje užsakyti gali tiek Internetinėje parduotuvėje užsiregistravę, tiek neužsiregistravę asmenys.
  2. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš Internetinės parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Informacija apie prekę, jos turimą likutį ir numatomą pristatymo laiką pateikiama prekės kortelėje Internetinėje parduotuvėje.
  3. Pirkėjas užsakydamas prekę Internetinėje parduotuvėje turi užsakymo lange pateikti išsamius ir teisingus savo duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
  4. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas praeina šią veiksmų seką:
   1. Pasirinktos prekės sudedamos į krepšelį.
   2. Pasirenkamas prekių pristatymo būdas.
   3. Pasirenkamas apmokėjimo už prekes būdas.
   4. Užsakymas yra Pirkėjo patvirtinamas. Jei pasirinktas išankstinio apmokėjimo už prekes būdas – užsakymas yra apmokamas ir Pardavėjas gauna apmokėjimą.
   5. Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu gaunamas Pardavėjo patvirtinimas dėl Pirkėjo suformuoto užsakymo.
  5. Pardavėjas gavęs Pirkėjo užsakymą turi teisę jo netvirtinti tais atvejais, kai yra pažeidžiama bet kuri Taisyklių sąlyga bei kitais atvejais, kurių priežastys nurodomos Pirkėjui individualiai.
  6. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje ir Pirkėjui jo prašymu gali būti pateikiama elektronine forma.
  7. Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje. Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos produkto savybės. Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir/arba jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pirkėjas turi teisę apsipirkti Internetinėje parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
  2. Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  3. Pirkėjai turi teisę pakeisti įsigytą prekę ar atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių 8-9 dalyse ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka.
  4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti įsigytoms prekėms taikoma garantija, pakeisti ar grąžinti nekokybiškas prekes bei kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse bei susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes ir paslaugas bei priimti jas Taisyklėse numatyta tvarka, t.y. būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
  6. Pirkėjas pirkdamas ar registruodamasis Internetinėje parduotuvėje įsipareigoja pateikti teisingus duomenis. Tuo atveju, jei duomenys keičiasi, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas atnaujinti šią informaciją.
  7. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų trečioms šalims. Netekęs prisijungimo duomenų, Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną.
  8. Draudžiama tam pačiam Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje registruotis ir naudotis keliais skirtingais vardais.
  9. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių numatyta tvarka suteikti Pirkėjui visas sąlygas naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę, be atskiro įspėjimo, anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir/ar jo paskyrą bei apriboti naudojimąsi Internetine parduotuve tais atvejais, kai Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kai Pirkėjo veikla yra nukreipta prieš saugų ir stabilų Internetinės parduotuvės veikimą.
  3. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis pasirinkęs Taisyklių 6.2 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per dvi darbo dienas.
  4. Pardavėjas turi teisę keisti informaciją pateikiamą Internetinėje parduotuvėje, įskaitant šias Taisykles. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas informuoja Internetinėje parduotuvėje.
  5. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu adresu pristatyti jo užsakytas prekes, taip pat Taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę tais atvejais, kai dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus (jeigu Pirkėjas padarė išankstinį apmokėjimą) per 5 darbo dienas.
  7. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo–pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
  8. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki to momento, kai Pirkėjas informuoja apie savo duomenų praradimą. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus internetinėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su tuo metu galiojančiu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
  2. Už užsakomas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   1. Naudodamasis Paysera BankLink paslauga;
   2. Pasirašydamas lizingo sutartį su lizingo paslaugas teikiančia bendrove;
   3. Padarydamas bankinį pavedimą į Pardavėjo sąskaitą;
   4. Grynaisiais pinigais prekės pristatymo metu;
   5. Grynaisiais pinigais ar banko kortele atsiimant prekę prekių atsiėmimo skyriuje.
  3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo. Užsakymas tvirtinamas informuojant Pirkėją elektroniniu paštu: a) po užsakymo procedūros užbaigimo, kai pasirenkamas atsiskaitymas atsiimant prekę b) Pardavėjui gavus išankstinį apmokėjimą ar lizingo bendrovės patvirtinimą dėl prekės įsigijimo finansavimo.
  4. Prekės kaina negali būti keičiama po užsakymo patvirtinimo išskyrus atvejus, kai ji koreguojama dėl atsiradusios informacinių sistemų techninės ar akivaizdžios apsirikimo klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 2 dienas informuodamas Pardavėją ir atgauti už prekę mokėtus pinigus.
  5. Prekių pirkimo dokumentai Pirkėjui pateikiami registracijos ar pirkimo formoje nurodytu elektroniniu paštu. Šie dokumentai, jei Pirkėjas yra prisiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, taip pat talpinami jo asmeninėje paskyroje.

7. Prekių pristatymas

  1. Prekių pristatymas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  2. Prekių pristatymo Pirkėjui paslauga yra mokama. Paslaugos kaina neįeina į prie prekės pateikiamą prekės kainą. Prekių pristatymo įkainiai ir sąlygos pateikiamos čia. Prekės iki 30 kg pristatomos iki Pirkėjo durų. Prekės, sveriančios daugiau nei 30kg pristatomos iki pirmų durų.
  3. Pirkėjas turi teisę atskirai įsigyti prekių užnešimo paslaugą. Šios paslaugos įkainiai ir sąlygos pateikiamos čia.
  4. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš siūlomų ir Taisyklėse toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
   1. Prekių pristatymas į namus. Prekių pristatymą vykdo Pardavėjas arba jo įgaliotas partneris. Pirkėjas pasirinkdamas šį pristatymo būdą įsipareigoja užsakydamas prekę pateikti tikslų prekių pristatymo adresą ir pats sutartu laiku būti nurodytoje vietoje ir priimti prekes. Priimant prekes Pirkėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo kitam asmeniui ar kitų su prekių pristatymu susijusių netikslumų, jeigu Pirkėjas pats asmeniškai negali priimti prekių, o jos buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu.
   2. Prekių pristatymas į pasirinktą paštomatą. Į Omniva paštomatus pristatyti galima pasirinkti tik prekės, sveriančias mažiau nei 30 kilogramų. Siuntos Omniva paštomatuose saugomos 7 dienas, per kurias Pirkėjas, įsipareigoja jas pasiimti gavęs informacinį pranešimą apie siuntos pristatymą. Daugiau informacijos apie prekių pristatymą į Omniva paštomatus pateikiama čia.
   3. Prekių atsiėmimas prekių atsiėmimo skyriuje. Prekę šiuo būdu atsiimti gali tik Pirkėjas arba užsakymo formavimo metu jo nurodytas  asmuo. Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, pasirinkęs šį būdą, privalo atsiimdamas prekę pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Šiuo būdu užsakytas prekes Pirkėjas įsipareigoja atsiimti per 3 darbo dienas nuo tada, kai Pardavėjas elektroniniu paštu informuoja, kad prekės paruoštos atsiėmimui. Neatvykus nurodytu laiku atsiimti prekės iš parduotuvės, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su Pardavėjo administracija. Jeigu Pirkėjas pavėluoja atsiimti prekę ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų, Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 (septynias) dienas nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui nesureagavus į įspėjimą, Pardavėjas nutraukia Pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas ir likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui į jo nurodytą banko sąskaitą.
  5. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie numatomą prekės pristatymo terminą prie prekės aprašymo. Nurodyti terminai yra preliminarūs. Nurodyti terminai negalioja tais atvejais, kai prekės nėra sandėlyje, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms ir nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms nurodyti prekių pristatymo terminai gali kisti. Tokiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju, informuoti jį apie situaciją ir suderinti naują pristatymo terminą bei kitas su prekių pristatymu susijusias sąlygas.
  6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomas ne laiku.
  7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu partneriu patikrinti siuntos būklę. Pasirašydamas ant siuntos perdavimo dokumento Pirkėjas patvirtina, kad priekaištų siuntos būklei ir komplektacijai neturi, kad pažeidimų, kurių pobūdis nėra priskirtinas gamykliniam brokui nėra. Užfiksavęs, kad siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar išoriškai pažeista) ir/arba siuntos komplektacija netinkama, Pirkėjas privalo pažymėti savo pastabas siuntos perdavimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo įgaliotam partneriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimų aktą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekės trūkumų, kurių atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas ar komplektacijos neatitikimų, jeigu tokius trūkumus galima pastebėti prekių apžiūros metu perduodant prekę.
  8. Prekės pristatomos į namus ir perduodamos Pirkėjui jam pasirašius ant įgaliotojo transportavimo partnerio pateikiamo žymėjimo aparato. Po Pirkėjo pasirašymo žymėjimo aparate laikoma, kad siunta pristatyta tinkamai ir jos sugedimo ar sudužimo rizika pereina Pirkėjui.
  9. Nepavykus pristatyti prekės Pirkėjui arba jam neatvykus jos atsiimti Taisyklių 7.4 papunkčiuose nurodytomis sąlygomis, prekė grąžinama Pardavėjui, užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai už prekę, tačiau prekės pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

8. Kokybės garantija

  1. Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės yra pateikiamos kiekvienos prekės aprašyme. Prekė yra tinkamos kokybės ir atitinka Pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu:
   1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį Internetinėje parduotuvėje.
   2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami.
   3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl prekės konkrečių savybių.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savo forma, dydžiu, spalva ar kitomis savybėmis neatitinka realios prekių formos, dydžio, spalvos ar kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito vaizdą perteikiančio įrenginio savybių.
  3. Pirkėjo įsigytoms prekės yra taikoma taikytinuose teisės aktuose numatyta kokybės garantija ir terminai.
  4. Pardavėjas gali teikti papildomą garantiją, kurios sąlygos ir trukmė tokiais atvejais yra nurodoma prekės aprašyme ar garantiją apibrėžiančiame dokumente. Papildoma garantija niekaip nekeičia Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.
  5. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui.
  6. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis šiame puslapyje nurodytais prekės garantinio aptarnavimo serviso (-ų) adresais. Ši informacija taip pat teikiama el. paštu info@valmarket.lt bei telefonu 868776172.
  7. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (čekį, sąskaitą faktūrą arba lizingo sutartį).
  8. Prekė po garantinio aptarnavimo serviso centre yra saugoma tris mėnesius po pirmo pranešimo Pirkėjui apie atliktą garantinį aptarnavimą. Pirkėjas informuojamas serviso centre pasirinktu būdu. Prabėgus trims mėnesiams po pirmo pranešimo Pirkėjui, Pardavėjas turi teisę nebesaugoti remontuotos prekės. Visi su tuo susiję nuostoliai tenka Pirkėjui.
  9. Atvejais, kai teisės aktai numato atskiroms prekėms prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes Pirkėjui parduoti taip, kad Pirkėjui būtų sudaryta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Teisė atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas

  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@valmarket.lt ir užpildyti Pardavėjo siunčiamą nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą. Pirkėjas turi Pardavėjui pristatyti užpildytą grąžinimo dokumentą kartu su preke, pilna su preke komplektuota įranga ir/ar dalimis bei pirkimą patvirtinančiu dokumentu.
  3. Fiziniai asmenys, apsipirkę Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos – prekė ir jos pakuotė turi būti švari su originaliomis nepažeistomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir plėvelėmis. Bet kokiu atveju prekė gali būti grąžinama tik su tokiais pakeitimais, kurie buvo būtini norint prekę apžiūrėti.
  4. Internetinėje parduotuvėje sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  5. Kilus nesutarimams dėl grąžinamos prekės būklės, Pardavėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad ši atliktų prekės ekspertizę. Išlaidas ekspertizės kaštams padengti apmoka kaltoji šalis.
  6. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes, su prekėmis komplektuotas dovanas ir bet kokias dėl pirkimo suteiktas papildomas vertes, jei jos yra grąžinamo pobūdžio Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.
  7. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui jo už prekes sumokėtas sumas. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos ir nepatikrintos Pardavėjo.
  8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
  9. Jei Pirkėjas grąžina tik dalį pirkimo dokumente esančių prekių, pristatymo mokesčio dalis, kuri grąžinama Pirkėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal grąžinamų prekių vertę visoje pirkimo dokumento vertėje.
  10. Pirkėjui grąžinant prekes ne Pardavėjo prekybinėse patalpose visais atvejais pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pinigų pavedimu. Grąžinant prekes Pardavėjo prekybinėse patalpose pinigai gali būti grąžinami pinigų pavedimu arba grynaisiais.
  11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.
  12. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su Pirkimo-pardavimo sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnį.

10. Atsakomybė

  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
  2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje ar pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už pasekmes, atsiradusias Pirkėjui pateikus klaidingus duomenis.
  3. Pirkėjas yra atsakingas neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Internetinės Parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko šį asmenį Pirkėju, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie jo prisijungimo duomenų praradimą.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei Pardavėjo taikoma Privatumo Politika, nors Pirkėjui tokia galimybė buvo suteikta.
  5. Tais atvejais, kai Internetinėje parduotuvėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas neatsako už informacijos, pateiktos šiuo tinklapiuose, teisingumą. Pardavėjas nėra ir negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų šalių tinklapiuose pateikiamą turinį.

11. Baigiamosios nuostatos

  1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas Internetinėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Internetinėje parduotuvėje.
  2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
  3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.